Service
VentVent
Vent
Ventilation/Installation
Vi åtar oss uppdrag, stora som små, och arbetar nära kunden så att lösningarna blir precis så som kunden vill ha det. Vi kan även stå till tjänst med projektering och ritningar när det gäller mindre objekt.
vent2vent2
vent2
Service/El & Styr
Hos oss kan ni teckna ett serviceavtal som innebär en trygghet genom att vi två gånger per år går igenom anläggningen, byter filter och remmar samt utför funktionskontroll. Efter genomförd service får kunden en utförlig servicerapport där vi förutom en redovisning av nuläget även rapporterar om kommande behov av serviceåtgärder. 
Vi injusterar ventilationsanläggningar och kör igång såväl ventilationsaggregat som på marknaden förekommande styr/reglersystem.Vi har certifierad personal med allmän + utökad nivå enl. riksorganisationen Sveriges ventilationsinjusterares krav. 
PetriPetri
Petri
OVK/Injustering